BIZ is goed voor Seggelant


“Wij doen mee,” sprak Ton van der Meijs tijdens de eerste koffieochtend van Ondernemersvereniging Seggelant, “maar wees wel duidelijk over wat de ondernemers kunnen verwachten. Zo’n concreet BIZ-plan geeft vertrouwen, want aan vage beloften heb je niet zoveel.”

Volgens voorzitter Anette van den Boogaard was dat de spijker op z’n kop: “Want als BIZ-bestuurders zijn we ook gewoon ondernemers van Seggelant en hopen we de juiste lijn te pakken te hebben. Zo ’n koffieochtend als deze geeft ons de kans om dat aan onze mede-ondernemers te vragen.”

Gastheer en medebestuurder Jan van Dijk stelt drie vrijdagen zijn kantoor ter beschikking van de ondernemers van Seggelant: “Je wilt elkaar gewoon even in de ogen kijken. We zijn achter de schermen al enige tijd bezig met het opzetten van de BIZ en onze buren zijn benieuwd naar hoe de vlag erbij hangt.” Op vrijdag 3 september was de eerste terugkoppeling: “op 10 en 17 september volgen nog 2 presentaties.”

Mark van Oorschot van EIB Insulation Contracting is ‘nieuw’ op Seggelant: “Ik vind het wel prettig dat er ondernemers zijn die hierin het voortouw nemen. Niet iedereen kan of wil hier tijd voor vrij maken.”

Organisatie en rol BIZ

Penningmeester Dick Steenbeek is één van de vrijwillige bestuurders: “Als ondernemers hebben we natuurlijk onze eigen winkel te runnen. Als bestuurders weten we wat onze buren willen en hebben dat in een BIZ-plan opgetekend. Maar voor aanvullende expertise en ondersteuning hebben we hulptroepen ingeroepen. Projectbureau Samen Meer Waarde heeft ervaring met BIZ-zen en begeleidt namens het bestuur het proces. In goed overleg met gemeente Brielle is het plan doorgerekend en zal bij de draagvlakmeting worden ondersteund.”

Jaco Villerius (JV Machines) benadrukt het feit dat de BIZ gaat helpen om het terrein netjes te houden, maar dat zij niet de rol van de gemeente gaat overnemen: “Laat het iedereen duidelijk zijn dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor de wegen en verlichting. BIZ gaat ervoor zorgen dat we controle en invloed kunnen uitoefenen, maar we nemen de taken niet over.”

Het belang van de BIZ

Voorzitter Anette van den Bogaard vervolgt: “Wanneer Brielle straks onderdeel wordt van Voorne aan Zee dan kun je op je vingers natellen dat er zaken gaan veranderen. De BIZ zal ervoor zorgen dat ook de nieuwe gemeente haar taken op Seggelant blijft uitvoeren. We moeten er nu voor zorgen dat we straks nog meetellen.”

“En dat is natuurlijk niet gratis,” weet Jan van Dijk, “maar we zijn een stichting en hebben dus geen winstdoelstelling. De begroting is opgesteld op basis van de meest noodzakelijke kosten en zo goed mogelijk verdeeld over de ondernemers op het terrein.” Elke BIZ-deelnemer zal jaarlijks 0,16% van de WOZ-waarde van diens pand bijdragen aan de uitvoering van het plan. “Dat plan is terug te vinden op de website van OVS. We leggen jaarlijks verantwoording af aan de gemeente. En die zijn daar best streng op,” aldus Dick Steenbeek.

“Het geeft me ook de mogelijkheid om andere ondernemers te leren kennen,” vult Johan Melissant (Rijnmond Opleidingen) aan. “Voorheen zat ik in Spijkenisse waar al enige tijd een BIZ actief is, die heeft een positieve uitwerking op het terrein. Ik bezocht hun bijeenkomsten ook en je wordt er altijd wijzer van.” Want ook tijdens deze koffieochtend breidde Johan z’n netwerk uit: “Uiteindelijk zijn we hier om te ondernemen. Leuk dat ik er dan een vervolggesprek aan overhoudt.”

Voor meer informatie over de BIZ Seggelant neemt u contact op via mail@seggelantbrielle.nl.