Over de BIZ


In 2020 zijn de eerste stappen gezet voor de oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) van het industrieterrein Seggelant in Vierpolders. Eind 2021 stemden de ondernemers van Seggelant voor de BIZ!

BIZ Seggelant

Een BIZ is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Ondernemers maken afspraken om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de staat van het onderhoud of gezamenlijke beveiligingsmaatregelen. Bij voldoende draagvlak, dragen alle ondernemers financieel bij in de vorm van een BIZ-bijdrage. Deze vaste bijdrage wordt door de gemeente geïnd en als subsidie uitgekeerd aan de BIZ. Hier worden gezamenlijke projecten op Seggelant van gefinancierd.

Bestuur

De BIZ wordt aangestuurd door een driekoppig bestuur, bestaande uit de volgende personen:

Anette van den Boogaard
Voorzitter

Ruim 30 jaar is Anette ondernemer. Met haar internationale onderneming in educatief speelgoed weet zij als geen ander wat er bij ondernemers speelt. “Alle partijen zijn erg gemotiveerd om een succes te maken van de BIZ. Dit vraagt echter wel een doordacht en zorgvuldig proces waarin alle ondernemers goed gekend worden,” beaamt Annette van den Boogaard, voorzitter van de BIZ en Ondernemersvereniging Seggelant.

Jan van Dijk
Secretaris

Jan van Dijk is inmiddels niet meer weg te denken van het bedrijventerrein. Sinds 1989 is zijn autobedrijf een begrip in Brielle en omstreken. Een lokale ondernemer die zich graag inzet voor de andere ondernemers op het bedrijventerrein.

Dick Steenbeek
Penningmeester

Ruim 20 jaar zit Autoschade Steenbeek gevestigd op Seggelant, met Dick Steenbeek aan het roer. Sinds de start van de BIZ vervult hij de rol als penningmeester.

Van en voor ondernemers

Wethouder André Schoon, wethouder van Economische Zaken, juicht deze ontwikkeling toe. “Deze BIZ is van én voor ondernemers van Seggelant. Het oprichten van de BIZ wordt door het college van B&W van Brielle van harte ondersteund. Structurele afspraken kunnen worden vastgelegd, rollen van partijen worden duidelijk en de ondernemers kunnen zelf inspelen op behoeften op het industrieterrein. Dit alles draagt naar verwachting nog meer bij aan een schoon, heel en veilig industriegebied!”, aldus de wethouder.

In 2021 zijn alle bedrijven op Seggelant benaderd, om het gemaakt BIZ-plan toe te lichten en te toetsen bij de ondernemers.

Op 11 november stemden de ondernemers van Seggelant voor de BIZ. Daarmee wordt de BIZ Seggelant begin 2022 een feit.

Heeft u als ondernemer aandachtspunten voor de BIZ, of wilt u bestuurslid worden? Stuur een mail naar mail@seggelantbrielle.nl.