Kennismaking wethouder Aart Jan Spoon en strategisch adviseur Wilbert Saenen


Op woensdag 19 april hebben wethouder Aart Jan Spoon en strategisch adviseur Wilbert Saenen kennis gemaakt met het BIZ-bestuur met het doel de samenwerking tussen gemeente en ondernemers te stimuleren.

Wethouder Spoon heeft in de nieuwe fusiegemeente onder andere Economie in de portefeuille, een rol die hij ook in de voormalige gemeente Hellevoetsluis invulde. In Brielle werd dat voorheen door André Schoon gedaan. Wilbert Saenen is strategisch adviseur en heeft focus op regionale samenwerking, welke eveneens opnieuw moet worden vormgegeven nu de drie organisaties samen gesmolten zijn in Voorne aan Zee. 

Goede samenwerking ondernemers en BIZ

Wethouder Spoon gaf aan goede berichten te hebben ontvangen over de samenwerking tussen ondernemers in de BIZ op Seggelant: “De realisatie van het onlangs geopende fietspad is daar een mooi voorbeeld van.” Omdat hij voorheen vooral actief was in Hellevoetsluis heeft hij zichzelf voorgenomen om de komende periode alle bedrijventerreinen en winkelgebieden in Brielle en Westvoorne te bezoeken, zodat hij zich een goed beeld kan vormen van ondernemend Voorne aan Zee. “We moeten weten hoe al onze ondernemers ‘erin staan’,” aldus Spoon, “en leren van de lessen die zij op verschillende plekken hebben opgedaan. Op die manier kunnen we hen als gemeente beter helpen bij de verdere ontwikkeling van ons ondernemersklimaat.”

Samen voor een schoon, heel en veilig Seggelant

BIZ-voorzitter Anette van den Bogaard gaf een korte terugblik op de geschiedenis van de jonge BIZ, maar sprak ook de hoop uit dat de verdere samenwerking ten gunste gaat komen voor de ondernemers op haar bedrijventerrein: “De realisatie van het fietspad is een mooie opsteker en een stimulans om door te gaan, want de fietsers rijden ook op andere plekken op het terrein. En we hebben immers nog meer zaken op te lossen. Op sommige plekken is het wegdek bijvoorbeeld zwaar verzakt.” BIZ-penningmeester Dick Steenbeek vulde aan: “En we willen natuurlijk camerabewaking realiseren. Daar hebben we de medewerking van onze gemeente ook bij nodig. Op die manier kunnen we samen werken aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein Seggelant.”

Op 9 mei a.s. komt de wethouder terug naar Seggelant, maar dan neemt hij het voltallige gemeentebestuur mee. Het BIZ-bestuur zal het College dan in vogelvlucht meenemen in het BIZ-plan, het grondgebied en haar deelnemende bedrijven.