Seggelant werkt aan verkeersveiligheid


Ondernemers van het bedrijventerrein Seggelant en vakspecialisten van gemeente Brielle kwamen op dinsdag 5 juli jl samen in de showroom van Jan van Dijk. Inzet: een veiliger bedrijventerrein voor voetgangers en fietsers.

Ondernemers van het bedrijventerrein Seggelant en vakspecialisten van gemeente Brielle kwamen op dinsdag 5 juli jl samen in de showroom van Jan van Dijk. Inzet: een veiliger bedrijventerrein voor voetgangers en fietsers. Na een inleiding van gastheer Jan van Dijk sprak wethouder Robert van der Kooij over de toedracht van de bijeenkomst: “In maart gaven de ondernemers via hun BIZ te kennen dat de verkeersveiligheid op Seggelant topprioriteit verdient. Gemeente en BIZ-bestuur hebben vervolgens achter de schermen hard gewerkt aan mogelijkheden om daaraan te voldoen.” 

“De winst van vanavond is dat we samen een oplossing hebben gevonden,” sprak wethouder Robert van der Kooij, “één van de grote voordelen van de BIZ is dat daarin dit soort zaken opgepakt en verder gebracht worden.” Bestuurslid Jan van Dijk kon het daar alleen maar mee eens zijn: “Door met de ondernemers te praten kom je vaak tot oplossingen die je vooraf niet als mogelijk zou beschouwen.”

De resultaten van die gesprekken werden door adviseur Okke Feekes gepresenteerd. De varianten werden door de ondernemers kritisch bekeken, uitvoerig besproken en aangevuld met nuttige oplossingen. “Verrassend,” zo vond BIZ-bestuurder Dick Steenbeek, “je ziet dat de ondernemers die dagelijks met de verkeerssituatie te maken hebben anders kijken dan mede-ondernemers en gemeente.” En dat leidde tot een extra optie, welke gemeente Brielle de komende periode gaat uitwerken. Daarin pakken ook de ondernemers hun verantwoordelijkheid; Rob Breen gaat zijn buren inlichten: “Waar wij gevestigd zijn is het probleem heel goed voelbaar, wij kunnen als buren bijdragen aan de oplossing, alleen dan moeten we het wel met elkaar eens zijn. Daar wil ik me hard voor maken.” 

Wethouder Schoon weet dat-ie huiswerk heeft: “Daar gaan we met veel inspiratie aan werken, want de opbrengst van deze avond is dat we samen een manier gevonden hebben om de veiligheid voor langzaam verkeer te vergroten. Daar moeten we serieus werk van maken.” Collega Robert van der Kooij zal zijn deel van het huiswerk oppakken: “Want een dergelijk project moet ook bekostigd worden. En die handschoen heb ik opgepakt.” 

Na de zomervakantie opent Jan van Dijk opnieuw zijn deuren: “Absoluut, want we zien dat dit soort korte, maar krachtige bijeenkomsten heel goed werken. Wanneer je elkaar in de ogen kijkt en serieus over de zaken nadenkt, dan kom je weloverwogen tot gedragen oplossingen.

” Het BIZ-bestuur kijkt met tevredenheid terug, weet ook Dick Steenbeek: “Dit is onze rol; zorgen dat gemeente en ondernemers met elkaar in gesprek zijn. Je ziet dat het werkt.”