We willen geen ongelukken meer


Fiets- en voetpaden, extra verlichting en camera ’s om over de goederen te waken. Dat zijn de focuspunten van de BIZ Seggelant. “Want als werkgevers zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers,” sprak voorzitter Anette van den Bogaard.

Verkeerssituatie Seggelant

Ten overstaan van buurbedrijven spraken bestuursleden van de bedrijveninvesteringszone (BIZ) Seggelant met wethouder Schoon en zijn collega’s over de verkeerssituatie op het bedrijventerrein. “Het wordt steeds drukker op het terrein, nu ook Seggelant 2 z’n bewoners huisvest,” vult mede-bestuurder Dick Steenbeek aan, “dat betekent dat er steeds meer auto’s en vrachtwagens, maar ook fietsers en voetgangers naar hun bestemming willen. Dat levert gevaarlijke situaties op.”

Vanuit de groep aanwezige ondernemers klonken soortgelijke geluiden: “We zien bijna dagelijks hoe vrachtwagens in de berm parkeren en voetgangers en fietsen en ternauwernood omheen moeten. Het is een kwestie van tijd dat dit mis gaat.”

Wethouder Schoon beaamde dat er iets met de verkeerssituatie moet gebeuren: “Gemeente Brielle is blij dat Seggelant zo in trek is bij de ondernemers en dat we koesteren hun aanwezigheid. Daarom is het van groot belang dat we de juiste keuzes maken t.a.v. de inrichting. Vóór eind 2022 moeten we helder hebben hoe we dat gaan doen. En dat vullen we graag in met de ondernemers die er zijn gevestigd.”

BIZ Bijeenkomst

De bijeenkomst bij Honda Jan van Dijk was de eerste in het bestaan van de BIZ. Gastheer Jan van Dijk is er blij mee: “De BIZ was het doel van de ondernemersvereniging die we ooit opgericht hebben. Er zijn vervolgens meerdere jaren verstreken, maar ons collectief is een feit. En we zullen het met veel overgave benutten.“ Van Dijk doelde daarmee op de vergrootte slagkracht die de ondernemers hebben gecreëerd in gesprekken met overheden, maar ook op de gezamenlijke budget: “Samen gaan we camera ’s in de buitenruimte plaatsen. En dankzij het collectief worden de kosten verdeeld over alle ondernemers, waardoor de rekening uiteindelijk wel mee valt.”

Een ander voordeel van de BIZ is het contact met alle ondernemers en de samenwerking met andere verenigingen. OPB-voorzitter Rik Lagerweij was ook aanwezig: “Dankzij de BIZ kunnen ook wij onze boodschap breder bekend maken. Als OPB organiseren we interessante bijeenkomsten, waarbij ook BIZ-bedrijven welkom zijn.”

Lagerweij duidde daarmee op het grootschalige Cybercrimecongres, welke op 30 mei a.s. plaats vindt en met alle ondernemersverenigingen op Voorne Putten worden georganiseerd.

Parkmanager Boyd Bartels ondersteunt de BIZ bij de uitvoering van haar plannen: “Want op papier ziet het er mooi uit, maar in de praktijk wordt het pas echt. En daar valt de winst te halen.” De parkmanager is blij met de positieve houding van gemeente Brielle: “Al in draagvlakfase toonde zij zich heel meegaand en ziet de voordelen van de BIZ. Met Marcel Roelfzema als bedrijvencontactfunctionaris heeft de BIZ een bevlogen contactpersoon bij de gemeente en kunnen we vast mooie stappen gaan zetten.”