Wilt u zich inzetten voor een sterk Seggelant? Word bestuurslid!


Sinds 2022 werken alle ondernemers van Seggelant vanuit een BIZ samen aan een schoon, heel, veilig, duurzaam en bereikbaar bedrijventerrein. Houdt u van aanpakken en heeft u goede ideeën voor nieuwe initiatieven op Seggelant? Meld u dan nu aan als bestuurslid.

Het huidige bestuur van BIZ Seggelant bestaat uit drie onbezoldigde bestuursleden, namelijk: Anette van den Bogaard (Robo Toys), Dick Steenbeek (Steenbeek Autoschade) en Jan van Dijk (Autobedrijf Jan van Dijk). Sinds de oprichting van de BIZ vormen zij het bestuur.

De bestuursleden hebben de wens om de samenstelling van het bestuur periodiek te vernieuwen. Om zo ruimte te bieden aan verfrissende aanpakken en ideeën!

Invulling van uw functie

De functie van algemeen bestuurslid van de BIZ Seggelant is een onbezoldigde functie.

Qua tijdsinspanning bent u gemiddeld vier uur per maand kwijt.
Bijvoorbeeld met het bijwonen van bestuursvergaderingen en
bijeenkomsten. Ook ziet u samen met de andere bestuursleden toe op een correcte uitvoering van het parkmanagement op het bedrijventerrein.

Daarbij kunt u naar eigen inzicht tevens aanvullende inzet plegen door u samen met de parkmanager (Boyd Bartels) nader toe te leggen op de diverse BIZ-projecten (zoals camerabeveiliging of uitstraling van de buitenruimte). Ook kunt u aanschuiven bij incidentele gesprekken met gemeente-functionarissen en veiligheidshandhavers.

Wij maken graag kennis

Meld u nu aan als bestuurslid door een mail te sturen aan biz@seggelantbrielle.nl.

Deel daarbij a.u.b. een korte motivatie, inclusief een beknopte beschrijving van uw relevante werk- en bestuurservaring.

Als belangrijke voorwaarde voor deelname aan het bestuur geldt dat u eigenaar of werknemer bent van een onderneming die is gevestigd op Seggelant.

Heeft u voorafgaand aan uw eventuele aanmelding als bestuurslid eerst nog nadere vragen? Ook dan kunt u uiteraard contact opnemen via het bovengenoemde e-mailadres.